# Hướng dẫn Scraping PHP

Các hướng dẫn sau sử dụng PHPScraper và có thể giúp tìm hiểu thêm về các cách khác nhau để sử dụng PHPScraper.

Sắp có

Xin lưu ý rằng các hướng dẫn không được xem xét và có thể đã lỗi thời.