#
PHP Scraper: Thu thập thông tin và cào dữ liệu dễ dàng

PHP Scraper: Thu thập thông tin và cào dữ liệu dễ dàng

Unit Tests Total Downloads Latest Version License

bởi Peter Thaleikis

PHPScraper là một thư viện cào dành cho PHP, đơn giản. Thư viện này sử dụng vài thư viện PHP làm cho việc lấy dữ liệu trang web dễ dàng hơn.

Các ví dụ kể câu chuyện hay hơn nhiều. Hãy xem!

# Ý tưởng 💡️

Việc truy cập và lấy các thông tin cơ bản của trang web rất phức tạp. Wrapper BrowserKit (opens new window) (trước kia Goutte (opens new window)) này giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Nó giúp bạn tiết kiệm khỏi XPath và đồng., Cho phép bạn truy cập trực tiếp vào mọi thứ bạn cần. Hình dung lại trang web bằng PHP.

# Nhà tài trợ 💪️

Dự án này được tài trợ bởi:

Muốn tài trợ cho dự án này? Liên hệ (opens new window).

# Một vài ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về những gì mà thư viện cào web hiện có thể làm:

# Cào thông tin meta:

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

/**
 * Điều hướng đến trang test. Trang này có:
 *
 * <meta name="author" content="Lorem ipsum" />
 * <meta name="keywords" content="Lorem,ipsum,dolor" />
 * <meta name="description" content="Lorem ipsum dolor etc." />
 * <meta name="image" content="https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg" />
 */
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/lorem-ipsum.html');

// Lấy thông tin:
echo $web->author;     // "Lorem ipsum"
echo $web->description;   // "Lorem ipsum dolor etc."
echo $web->image;      // "https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg"

Gần như mọi thông tin đều có thể lấy được trực tiếp, dưới dạng chuỗi hoặc mảng.

# Cào nội dung, như hình ảnh

$web = new \Spekulatius\PHPScraper\PHPScraper;

/**
 * Điều hướng đến trang test. Trang này có hai ảnh:
 *
 * <img src="https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg" alt="absolute path">
 * <img src="/assets/cat.jpg" alt="relative path">
 */
$web->go('https://test-pages.phpscraper.de/meta/lorem-ipsum.html');

var_dump($web->imagesWithDetails);
/**
 * [
 *   'url' => 'https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg',
 *   'alt' => 'absolute path',
 *   'width' => null,
 *   'height' => null,
 * ],
 * [
 *   'url' => 'https://test-pages.phpscraper.de/assets/cat.jpg',
 *   'alt' => 'relative path',
 *   'width' => null,
 *   'height' => null,
 * ]
 */

Một số thông tin tùy chọn được trả về dưới dạng một mảng với các chi tiết. Đối với ví dụ này, bạn có thể lấy danh sách hình ảnh bằng $web->images. Điều này sẽ làm cho việc tìm kiếm trang web của bạn dễ dàng hơn.

Có thể tìm thấy thêm code ví dụ trong các examplestests.

# Cài đặt

Sử dụng Composer (opens new window) để cài đặt.

# Cài bằng Composer

composer require spekulatius/phpscraper

Sau khi cài xong, thư viện sẽ được thêm vào bởi autoloader của Composer. After the installation is completed the package will be picked up by the Composer autoloader. Trong các ứng dụng và framework PHP điển hình như Laravel hoặc Symfony, bạn có thể bắt đầu cào ngay bây giờ. Bây giờ bạn có thể sử dụng bất kỳ ví dụ hoặc ví dụ nào được lưu ý trong thư mục tests/.

# Sử dụng trong dự án PHP thuần

Nếu bạn đang làm trong dự án PHP thuần, bạn cần phải include autoloader vào đầu tệp PHP;

require 'vendor/autoload.php';

Nếu bạn đang sử dụng framework như Laravel, Symfony, Laminas, Phalcon hoặc CakePHP, bạn không cần làm bước này. Autoloader sẽ được đưa vào tự động.

# Cấu hình

Các cấu hình sau không bắt buộc. Bên dưới là các tuỳ chọn có sẵn.

# Hỗ trợ proxy

Nếu bạn cần sử dụng proxy, bạn có thể cấu hình proxy bằng setConfig:

$web->setConfig(['proxy' => 'http://user:password@127.0.0.1:3128']);

# Timeout

Nếu bạn cần sử dụng timeout, bạn có thể cấu hình timeout bằng setConfig:

$web->setConfig(['timeout' => 15]);

Đặt thời gian chờ thành 0 sẽ vô hiệu hóa nó.

# Tắt SSL

Trong khi không được khuyến nghị, bạn có thể phải tắt kiểm tra SSL. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng:

$web->setConfig(['disable_ssl' => true]);

Bạn có thể gọi setConfig nhiều lần. Nó lưu trữ cấu hình và hợp nhất nó với các cài đặt trước đó. Điều này cần được ghi nhớ trong trường hợp sử dụng không mong muốn khi bỏ thiết lập giá trị.

# Tìm thấy lỗi và muốn sửa nó? Tuyệt vời!

Trước khi bắt đầu, hãy đọc qua hướng dẫn đóng góp. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ.

# Tests: Đảm bảo nó hoạt động!

Đoạn code này gần như được cover bởi tests từ đầu đến cuối. Đối với điều này, các trang web đơn giản được lưu trữ dưới https://test-pages.phpscraper.de/, được tải và phân tích cú pháp bằng cách sử dụng PHPUnit (opens new window). Các bài test này cũng thích hợp làm ví dụ - xem tests/!

Điều này đang được nói, có lẽ có những trường hợp cạnh không hoạt động và có thể gây ra sự cố. Nếu bạn tìm thấy một lỗi, vui lòng nêu ra một lỗi trên GitHub.